mr.ph Mehixhana Dervishi Llazorja zgjidhet përsëri për anëtarë të kuvendit të Urdhrit të Farmacistëve të Malit të Zi

mr.ph Mehixhana Dervishi Llazorja zgjidhet përsëri për anëtarë të kuvendit të Urdhrit të Farmacistëve të Malit të Zi

Njoftojmë që në zgjedhjet për anëtarë të kuvendit të Urdhrit të Farmacistëve të Malit të Zi është zgjedhur përsëri mr.ph Mehrixhana Dervishi Llazorja. Ajo edhe në katër vitet e ardhshme do të jetë e vetmja përfaqësuese nga Ulqini në këtë organ.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *