Me krenari njoftojmë partnerët dhe klientët tanë që kompania jonë këtë vit është rënditur në listën e 1.7% kompanive më solvete dhe më mirë të udhëhequra në Malit të Zi dhe kështu fitoi certifikatën e përsosmërisë së biznesit.

Kusht për këtë certifikatë është përcaktuar në bazë të 18 parametrave të rendimentit dhe të likuiditetit, statusin e kompanisë në aftësisnë paguese, borxhet, pezullimin e llogarisë dhe gjykimit, çka është metodologjia Europiane për llogaritjen e aftësisë paguese.

Ky konfirmim është një tregues i besueshëm i stabilitetit financiar dhe cilësinë e kompanisë, ofron prestigjin dhe përparësi në përzgjedhjen krahas kompanive konkurrente në vend dhe në tregun ndërkombëtare.

Pharmalife u themelua 2012 në Ulqin si një biznes i vogël familjar në fushën e shitjes me pakicë të ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore me hapjen farmacisë Pharmalife ë qendër të Ulqinin. Sot Pharmalife është rritur në një zinxhir farmacive, importues të shtesave ushqimore dhe kozmetike në tregun e Malit të Zi dhe punëson deri në 18 punëtorë.

Ponosno obavjestavamo nase partnere i cijenjene kupce da se naša kompanija ove godine nalazi na listi od 1,7% najlikvidnijih i najkvaltetnije vođenih crnogorskih firmi i time stekli Sertifikat poslovne izvrsnosti.

Uslov za Sertifikat poslovne izvrsnosti se određuje na osnovu 18 parametara uspješnosti i likvidnosti, statusa solventnosti preduzeća, zaduženja, blokada računa i suđenja, prema evropskoj metodologiji izračunavanja boniteta.

Potvrda ovog tipa pouzdan je pokazatelj finansijske stabilnosti i kvaliteta rada firme, osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na konkurentske firme na domaćem i inostranom tržišu.

Pharmalife je osnovana 2012 godine u Ulcinju kao mala porodična firma u domenu trgovine na malo lijekovima i medicinskim sredstvima otvaranjem Apoteke Pharmalife u Centru Ulcinja. Danas je Pharmalife stasao u lanac apoteka, uvoznik suplemenata i kozmetiike za tržste Crne Gore i zapošljava od 12 do 18 radnika.