Njoftojmë që në zgjedhjet për anëtarë të kuvendit të Urdhrit të Farmacistëve të Malit të Zi është zgjedhur përsëri mr.ph Mehrixhana Dervishi Llazorja. Ajo edhe në katër vitet e ardhshme do të jetë e vetmja përfaqësuese nga Ulqini në këtë organ.

Obavještavamo da je na Izborima za članove Farmaceutske Komore Crne Gore za člana skupštine još jednom izabrana naša mr.ph Mehrixhana Dervishi Llazorja. Ona će još četiri godie biti jedini predstavnik iz Ulcinja u ovom organu.